Thảm Chùi Chân Triline

Thảm chùi chân Triline được đặt ở những không gian sang trọng. Mỗi loại thảm lại có những ưu điểm nổi bật riêng. Để tham khảo các loại thảm khác quý khách xem tại mục: Thảm Chùi Chân